A PROJEKT CÍME:

"SPORTSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A KAPOSVÁRI EGYETEMEN"

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0009

A projekt időtartama: 2015. február 1 - 2015. október 31.

A támogatás összege: 19.885.066 Ft

A PROJEKT CÉLJA:
A projekt célja, hogy a XXI. század követelményeinek megfelelő, differenciált, komplex sportélet alakuljon ki, építkezve a meglévő jó gyakorlatok és szolgáltatások fejlesztésére. Ezzel komplex módon nyújtson megoldást a sporttal, testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiányosságokra a felsőoktatási sportéletben. A tehetséges sportolók számára a felsőoktatásba való belépéshez és felsőoktatási képzés eredményes elvégzéséhez, szükséges feltételek megteremtésének támogatása a kettős életpályamodell megvalósításával. Ehhez kapcsolódóan a konstrukció célja olyan hallgatói szolgáltatások kialakítása, amelyek növelik a kiemelkedő sportolók esélyeit a felsőoktatásban a diplomaszerzésre. További célja a hallgatói szolgáltatások körének bővítése és a hallgatói szolgáltatások fejlesztése és biztosítása a felsőoktatási hallgatók aktivitásának ösztönzése érdekében. Hosszú távon cél a hallgatók széles körében a fizikai állapot javítása, a munkaerőpiacra történő belépés utáni jobb teherbírása, koncentráció képessége, életviteli szokásainak jobb kialakítása, így a magyar gazdaság versenyképességének javítása a sport által céltudatosabbá váló munkavállalói réteg kialakításával.

  1. Integrált sportiroda modell: integrált intézményi sporttevékenységeket koordináló szolgáltató szervezeti egység létrehozása; a felsőoktatási intézményi hallgatói sportiroda szakmai profiljának bővítése; intézményi beágyazottság növelése; az azonos szakterületeken működő intézményi sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése.
  2. Hallgatói sportszolgáltatások bővítése, mintaprogramok indítása: ez által a sportolói hallgatói létszám növelése.
  3. Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya modell elősegítése, intézményi mentor és tutorrendszer fejlesztése.

A projekt kapcsán legfontosabb közvetlen célcsoportok:

  • A projektbe bevont oktatók és egyéb szakemberek
  • A projektekbe bevont hallgatók
  • A projektbe bevont szakmai partnerek

Projekt szakmai megvalósítói

Projektmenedzser: Dr. Nagy Mónika Zita
Pénzügyi vezető:  Bársonyné Kisari Tímea
Szakmai vezető: Szirányi Margit
Hallgatói tanácsadó: Steiner Nóra
Mentor: Kiss Zoltán
Hallgatói szolgáltatások kialakításáért felelős munkatárs: Vönöczky Áron
Kommunikációs munkatárs: Szabó Eszter
Szabadidős sportszervezési munkatárs: Oláh Dóra