szabo eszter 100x100

Dr. Szabó Eszter egyetemi adjunktus, a Sport Iroda és Létesítmény Központ irodavezetője, a gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak felelőse

Végzettsége: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar testnevelőtanár-egészségtan tanár (2008), atlétika szakedző (2008). ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógia (2014). Egyéb szakképesítések: úszás edző (2006), szinkronúszás edző (2006), arerobik oktató (2008), csecsemőúszás oktató (2008), mozgásterapeuta (2009), vízimentő (2005) és aquafitness oktató (2004).

Tudományos fokozat: PhD, Testnevelési Egyetem Doktori Iskola (2016). Doktori disszertáció címe: Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye.

Tudományos publikációk száma: 52

Konferenciaelőadás: 30

Oktatás a Kaposvári Egyetemen: 2011 óta
Oktatott tárgyak: Motoros képességek fejlesztésének módszertana, Mozgásfejlesztés, Mozgásharmónia, Mozgásművészet, A mozgásfejlődés segítése, Mozgásterápia, Egészséges életmód, életvitel, Iskolaegészségtan és elsősegélynyújtás, Inklúzió a testnevelésben, Egyenlő esélyű kulturális- sport- és szabadidős tevékenységek, Gyógytestnevelés, Intézményrendszerek a sportban, Testnevelés és tantárgypedagógia II, IV, V, Edzéselmélet, Gyakorlatvezetés és elemzés III, Atlétika I, II, Testnevelési és népi játékok, Úszás, Úszás tantárgypedagógia és elmélet, Úszás és vízi terápiák, Testnevelés I, II, Testnevelés és sportrekreáció I, II, Testnevelési alapismeretek, Torna II, Gimnasztika, Aerobik, Nyári táborok a Pedagógiai Karon: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógia BA szakokon nappali és levelező tagozaton, valamint gyógytestnevelés és lovasedző szakirányokon.

Oktatás óraadóként a Testnevelési Egyetemen: 2011 óta

Oktatott tárgyak: Gyógypedagógiai alapismeretek, Különleges nevelési igényű tanulók, Fogyatékkal élők rekreációja, Ismeretek a fogyatékosság köréből, Integrált testnevelés és sportfoglalkozás elmélete és gyakorlata, A sajátos nevelési igényűek testnevelésének kérdései, Sajátos nevelési igény a közoktatásban, Iskoláskor előtti oktatás, nevelés, Mozgásfejlődés kurzusok oktatása testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár osztatlan, egyetemi képzésen, rekreációszervező-egészségfejlesztő szakon alapképzésen- és testnevelő-gyógytestnevelő szakon mesterképzésen nappali- és levelező tagozaton.

Közéleti tevékenység:
Az úszás és a futás sportkörök vezetője. A Rókaűzők-, Szarvasűzők- és a Farsangi félmaraton futóversenyek egyetemi csapatainak szervezője. Az egyetemi kajak-kenu táborok, sárkányhajó, KE Cross Run és via ferrata túrák állandó résztvevője.